Žiadosť o zamestnanie - absolventMgr. Tomáš Ekonomický, Šancová, 821 01 BratislavaPersonálne mzdy, a.s.
Ing. Martina Kratochvílová
Račianské mýto 17/72
821 01 Bratislava


Bratislava, 2.2.2019


Žiadosť o prijatie do zamestnania


Na základe získaných informácií o vašej akciovej spoločnosti si vás dovoľujem úctivo požiadať o prijatie do zamestnania. Mám záujem o prácu v oblasti administratívy.

V roku 2018 som štátnou záverečnou skúškou ukončil vysokoškolské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, fakulte sociálnych a ekonomických vied v študijnom programe sociálna a pracovná psychológia.

Ovládam prácu na počítači – MS Word, Excel, PowerPoint ako aj prstoklad, ktorý umožňuje rýchlu prácu na počítači. Mám vodičský preukaz sk. B.

Do pracovného pomeru môžem nastúpiť ihneď.

S úctou


Mgr. Peter EkonomickýPrílohy: fotokópia vysokoškolského diplomu, životopis