Žiadosť o zamestnanie - časté chybyNiektoré veci určite nie je vhodné uviesť do žiadosti o prijatie do zamestnania. Skúste sa z nich poučiť.


1. Skratky a slangy:
Žiadosť o prijatie je úradný dokument. Do takýchto dokumentov sa nehodia žiadne skratky. Slangy taktiež patria do hovorovej reči a nie do úradných dokumentov.


2. Chyby:
Skôr ako ju odošlete, niekoľkokrát si ju skontrolujte. Správna gramatika a spôsob vyjadrovania často vystihujú vašu osobnosť. V zamestnaní majú prednosť inteligentnejší ľudia ako tí, čo ledva ovládajú pravopis.


3. Negativizmus:
Každý, kto chce niekoho zamestnať, chce mať vo svojom tíme pozitívne naladeného človeka. Nepíšte o tom, čo je zlé, čo sa vám nepodarilo. Radšej spomeňte niečo pozitívne. Chronických sťažovateľov je v prácach veľa, ale to nie je ten správny signál pre človeka, ktorý vás možno bude platiť.


4. Žiadosť o prijatie do zamestnania nie je motivačný list:
Aj keď je pravda, že určité znaky majú spoločné, sú to dva rôzne dokumenty. Motivačný list je obsiahlejší a je tu viac priestoru na motiváciu, žiadosť o zamestnanie má skôr formálnejší charakter.


5. Online formuláre:
Niekedy sa stane, že na webovej stránke firmy je formulár, cez ktorý sa dá prihlásiť na danú pracovnú pozíciu. V tomto prípade nie je nutnosť poslať „ďalšiu žiadosť o prijatie do zamestnania“. Dajte si radšej záležať na poslaní životopisu a motivačného listu.


6. Bez životopisu to nemá zmysel:
Žiadosť o prijatie do zamestnania je len doplnok k životopisu. To najdôležitejšie by malo byť práve v dobre napísanom životopise. Ak pošlete iba žiadosť o zamestnanie, vaša šanca pozvania na pohovor je takmer nulová.