Žiadosť o zamestnanie - štruktúraŽiadosť o zamestnanie je úradný dokument. Má byť napísaný na čistom liste A4. Má určité pravidlá, ktoré by sa mali dodržiavať či už z formálneho alebo estetického hľadiska.


Hlavička:
Do hlavičky sa píšu vaše údaje v nasledovnom poradí: Akademický titul, meno, priezvisko, adresa, PSČ a mesto. Niekedy sa môže uvádzať aj telefónne číslo a e-mailový kontakt. Nie je to potrebné, ak ste ho už uviedli v správe alebo životopise. Hlavička sa zarovnáva na stred a je zvýraznená tučným písmom.


Adresa firmy a osoba:
V prvom riadku je názov spoločnosti. V ďalšom uvádzate kontaktnú osobu. V každom inzeráte je napísane nejaké meno. Potom nasleduje adresa a poštové smerovacie číslo s mestom. Zvyčajne sa tieto údaje píšu pod seba a zarovnávajú vpravo.


Dátum, mesto a vec:
Všetko je to v dvoch riadkoch. V prvom udávate dátum a mesto, napr. Bratislava, 15.4.2015. Potom o jeden až dva riadky nižšie napíšte vec. Musíte napísať, že ide o žiadosť o prijatie do zamestnania. Táto veta sa píše tučným písmom.


Zdroj a pozícia:
V prvom odseku sa píše o tom, ako ste sa o voľnom pracovnom mieste dozvedeli. Pokiaľ reagujete na konkrétnu pracovnú pozíciu, napíšte o akú pozíciu ide a kde ste inzerát našli. Žiadosť o prijatie do zamestnania sa píše často aj bez inzerátu. V tomto prípade napíšte, že ju podávate z vlastnej iniciatívy a napíšte pozíciu alebo oblasť v ktorej by ste chceli pracovať.


Pracovné skúsenosti, vlastnosti a záujmy:
Zvyčajne je vhodné napísať aspoň jedno zamestnanie v ktorom ste boli úspešný. Pokiaľ nemáte žiadnu prax, môžete uviesť aj vaše štúdium. Stručne by malo byť zhrnuté, to čo ovládate. Na záver nejaké vaše koníčky alebo silné stránky.


Zdvorilý záver:
Uveďte, že sa tešíte na prípadné pozvanie na osobný pohovor alebo že môžete nastúpiť ihneď. Potom môžete vyjadriť pozdrav a úctu. Na konci sa pod svoju žiadosť podpíšte.


Prílohy:
Samotná žiadosť o zamestnanie nemá zmysel. Povinnosť je poslať aspoň životopis. Ďalšie možné prílohy sú motivačný list alebo kópia vysokoškolského diplomu a podobne.